Sprookjesdromen
Image default
Society / Holidays

Hulp bij productontwikkeling

Een goed idee is de basis van productontwikkeling. Om een goed product in de markt te zetten moet je dus eerst zeker weten of het product wel goed is. Het proces verdient alle aandacht vanaf de schetsen tot aan de daadwerkelijk productie. Als je als ondernemer hier moeite mee hebt kan je een ontwerpbureau delft inschakelen. Een ontwerpbureau kan je ondersteunen tijden het productontwikkeling proces.

Vanaf het industrieel product ontwerpen tot aan het product bestaan heel veel stappen. Als ondernemer kan je dan best wat moeite hebben om goed het overzicht te bewaren. Een ontwerpbureau hanteert vier duidelijke fases. De analyserende fases, ideegeneratie, conceptcreatie en detaillering.

De eerste fase is de Analyse fase. Dit is het startpunt van het hele proces. Er veel innovatie nodig om het deze fase goed te doorlopen. Er moet duidelijk afgesproken worden wat de uitgangspunten zijn omdat er anders een teleurstellend resultaat kan optreden en dat wil je natuurlijk niet. Wat het bureau dus samen met je doet is het bespreken van je doelgroep en de concurrentie op de markt. Daarnaast maak je samen met bureau een duidelijke persona zodat jij precies weet voor wie je het product maakt.

De volgende fase is ideegeneratie. Door middel van een brainstormsessie worden er nieuwe ideeën toegevoegd aan de schetsen. Deze fase moet overhaast worden  en de ideeën moet oplossingsgericht zijn. Dit bespaart je uiteindelijk geld en tijd want je wilt niet later het product moeten aanpassen en herproduceren door fouten of omdat het niet aanslaat bij de klant.

Als beide partijen het dan eens zijn over de ideeën dan wordt er een of meerdere ideeën uitgewerkt tot een concept. Hierbij wordt er gefocust op functionaliteit, bruikbaarheid en uitstraling. Uiteindelijk wordt er 1 concept gekozen en gaat deze de productie in.

De laatste fase is de detaillering. Het product gaat van concept naar het daadwerkelijk product. Door simulaties en analyses wordt het product tot stand gebracht. Veel wordt uitgewerkt via 3D analyses met behulp van de computer.

https://bpo.nl/