Sprookjesdromen
Image default
Kinderen

Waarom een goede kinderopvang belangrijk is?

In de afgelopen jaren kiezen steeds meer ouders ervoor om hun kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder te brengen. Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van je kind. Hier zal verder op in worden gegaan. 

Waarom kinderopvang goed is

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kinderopvang van positieve invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Dit komt, omdat de kinderen worden opgevangen door professionals die de kinderen zo goed mogelijk proberen te stimuleren en te motiveren met activiteiten die gericht zijn op de leeftijd. Vroeger was kinderopvang niet een noodzakelijk iets, omdat er veel contact was met andere families in de directe woonomgeving en de kinderen het liefst gingen buiten spelen. Tegenwoordig is dit anders, mede door de mindere interactie met andere kinderen, technologieën en het minder buiten spelen. Daarnaast is het aantal tweeverdieners groeiend in Nederland. Dit biedt uitkomst voor de kinderopvang waar kinderen met andere leeftijdsgenoten leren spelen. Het wordt aangeraden om uw kind vanaf 3 maanden afwisselende zorg te geven. Zo leren ze van jongs af aan al met andere mensen om te gaan. 

Voordelen van de kinderopvang

Door de kinderopvang worden kinderen socialer en leren zij op jonge leeftijd door gezamenlijke activiteiten te doen contacten te leggen met andere kinderen. Daarnaast is de kinderopvang ook een goede aansluiting op de basisschool. De kinderopvang is een omgeving waar een kind zelfstandiger wordt, waardoor de stap naar de basisschool ook kleiner wordt. Op de kinderdagverblijven werken alleen mensen met een pedagogisch geschoolde achtergrond. Zij kunnen voor passende activiteiten zorgen voor de behoeftes van een kind en ze op een spelende wijs helpen met ontwikkelen. Ook verbreedt de kinderopvang de wereld van de kinderen. De kinderen leren dat er andere omgevingen zijn dan thuis en bij familie. Zo leren de kinderen zich aan regels te houden van verschillende omgevingen. Het belangrijke is dat zij leren dat de wereld groter is dan alleen het oude bekende. De kinderen die zich veilig en gewend voelen op de kinderopvang zullen meer zelfvertrouwen opbouwen.